Chuyên mục: Trang điểm Lovite

Chì vẽ chân mày Lovite

Chì vẽ chân mày lovite

Giá khuyến mãi: 320,000 đ

Son bóng lovite Rubilite

Son bóng Lovite

Giá khuyến mãi: 290,000 đ

Son môi Lovite Twin Lipstick

Son Môi Lovite

Giá khuyến mãi: 410,000 đ

Kem che khuyết điểm Lovite

Kem che khuyết điểm Lovite

Giá khuyến mãi: 550,000 đ

Phấn trang điểm rubilite

Phấn trang điểm Rubilite

Giá khuyến mãi: 740,000 đ

Phấn trang điểm siêu mịn Lovite

Phấn trang điểm siêu mịn

Giá khuyến mãi: 590,000 đ

Phấn má hồng Lovite 3D Color Blush

Phấn má hồng 3D Lovite

Giá khuyến mãi: 640,000 đ

Phấn mắt Lovite (sapphire eye shadow)

Phấn mắt Lovite

Giá khuyến mãi: 620,000 đ

Kem lót tiệp màu da

Kem Lót Tiệp Màu Da Lovite

Giá khuyến mãi: 710,000 đ

Kem lót kiểm soát dầu

Kem lót kiểm soát dầu Lovite

Giá khuyến mãi: 690,000 đ

Kem nền hoàn hảo

Kem nền hoàn hảo Lovite

Giá khuyến mãi: 690,000 đ

Trang điểm nền Lovite