kim lan tay ZGTS Medic Roller

Họ tên (*)

Điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Email:

Tiêu đề:

Thông điệp

captcha

Tắt

Kim lăn tay ZGTS Medic Roller

Kim lăn tay ZGTS Medic Roller Với đầu kim bén nhọn và mạ vàng 24k đảm bảo bàn lăn hoạt động trơn chu trong quá trình làm Tạo được các vi tổn thương theo tiêu chuẩn FDA  Sự bền bỉ của kim trong suốt qui trình điều trị được đảm bảo

Đặt mua ngay

Kim lăn tay ZGTS Medic Roller

Với đầu kim bén nhọn và mạ vàng 24k đảm bảo bàn lăn hoạt động trơn chu trong quá trình làm
Tạo được các vi tổn thương theo tiêu chuẩn FDA 
Sự bền bỉ của kim trong suốt qui trình điều trị được đảm bảo

kim lan tay ZGTS Medic Roller